MC Elektriskt

Elsystem på Harley Davidson.
Att bygga en egen hoj klarar de flesta som har någorlunda tekniskt handlag. Men på slutet kommer det därmed eldragning och då blir det problem. Många kanske avskräcks i onödan för det är inte så marigt egentligen. Det gäller att planera eldragningen redan under uppbyggnaden av hojen, helst innan lackeringen så att det finns möjlighet att på ett snyggt sätt gömma kablar, fästen osv.
Om kablar skall dras inuti ramen måste det sitta gummigenomföringar i alla hål och helst ska kablarna ligga i en plastslang eller liknande för att skydda kabelisoleringen mot nötning. Att skydda kablarna är extra viktigt om man har en gammal orginalram för där kan rören se ut som "månlandskap" invändigt. Hur minutiöst elsystemet än dras kan man råka ut för kortslutning och därför bör alltid en säkring monteras på pluskabeln från batteriet.
Om baklyset sitter monterat på bakskärmen kan det vara lämpligt att svetsa fast ett tunt rör inuti skärmen så att det finns något att dra kabeln igenom. När allt är lackat och klart så är det dags att dra och koppla elsystemet. Första steget blir att se till att allt man behöver finns till hands.
1. Några meter kabel i flera färger med minst 2,5 kvadrats area (spec 6V). Arean är mått på kabelns grovlek. 2. En hängsäkring (8 AMP). 3. Kabelskor. 4. Kabelhölje (systoflex). 5. Buntband (Straps). 6. Strömbrytare el tändlås. 7. Kabeltång. 8. Eltape. 9. Tålamod och gott om tid.
Det finns en typ av kabelhölje som kallas krympslang. Krympslangen som drar ihop sig vid uppvärmning, är bra att ha där flera kablar ska ligga i en bunt.
Det mesta som behövs för eldragning på knarren finns hos en bilelektrisk butik. Börja koppla upp laddningsdelen, från generator vid laddningsreläet till batteriet (vänta med installationen av batteriet). Vill man ha laddningslampa "12V och 6V generator" dras det samtidigt.
Efter att laddningen kopplats dras kablar till fram- och baklyse samt bromljus. Orginal hel-och halvljus-omkoppkopplare måste lödas(Se fig). Slutligen dras tändsystemet. Från anslutningen på tändningslåset märkt Ign eller från en separat knapp (chopper system) dras en kabel till tändspolens pluspol. Från tändspolens minuspol dras en kabel till brytarspetsarna.
När allt är kopplat kan batteriet ställas på plats och kopplas in. På modeller med två kolsgenerator måste fälten polariseras. Detta görs enkelt genom att provisoriskt ansluta en kabel till batteriets pluspol och med andra änden på kabeln "dutta" på generatorns A-pol. Studera elchemat för din modell noga samtidigt som du följer upp dragningen i praktiken på din cykel så ska du se att det inte är så marigt. Och du! sätt fast alla anslutningar ordentligt, klamra kablarna väl och undvik varma ställen som exempelvis avgasrör.

Elsystem på Triumph

Äntligen har man fått ihop hojen, bara några sladdar kvar. Hmmm, den där röda reläet, var det E eller F??. Känns det igen ? Nu är elsystemet på en gammal engelsk cykel inte så svårt men det är väl bäst att ta det från början.
Först kollar vi på generatorn. Titta på kollektorn, (dem där koppargrejerna som kolen ligger emot) den ska vara ren. Om inte, putsa försiktigt med lite fint slippapper. Gör sedan rent i spalterna mellan blecken med t ex en tandpetare. Kolla lagren så att de inte är glappa. Känn på packboxen (se skiss 1) om den är mjuk och fin, annars BYT! Du kan testa gneratorn genom att koppla ihop D och F med en kabel. Anslut till + på ett 6V batteri, minuspolen kopplas till generatorhuset. Då ska generatorn fungera som en motor.
Obs! Det är viktigt att drevet dras fast. Det är emot den packboxen tätar. (Se skiss).
När generatorn är klar sätter du dit den med en skruv INIFRÅN och mutter mot registersidan och klämbandet mellan motorplåtarna. Från generatorn drar du två kablar till reläet. Se till att det sitter gummiupphängt. (Reläer tycker inte om vibrationer). På reläet finns fyra anslutningar. De är märkta, E, D, F, A, D kopplas till D på generatorn och F till F. E betyder earth dvs jord och ansluts alltså till ramen. A står för ampere och ansluts till batteriets minuspol. Engelska hojar har plusjord.
Sen är det lyset. Du drar en kabel från minus på batteriet till en strömbrytare, därifrån till baklyset och till en strömbrytare, därifrån till baklyset och till hel- och halvljusomkopplaren. Från omkopplaren ska det vara två kablar till strålkastaren. Där efter kopplar du en kabel till ramen. KLART! Tänk bara på att anslutningar mot ramen måste ha god kontakt. Skrapa bort färgen!

Triumph blockmotor med 12V alternator

När det gäller nyare engelska hojar (Triumph 63 och senare) använder man ett modernare sytem, sk alternator, dvs växelströmsgenerator. Vissa flintamodeller hade alternator, men 6V.
Alternatorn sitter under transkåpan på vänster sida. På vevaxeln sitter en rotor med permanentmagneter. Runt denna, fast monterad i blocket har vi en lindning. Inga kol eller andra konstiga gremeijler. Från lindningen går två kablar (6V har tre st, se fig). Du ansluter de två kablarna till de båda yttre anslutningarna på likriktaren. Den ser ut som några plåtbitar med en bult igenom. Var försiktig när du monterar den! Plåtarna får INTE röra sig sins emellan, då pajar den. Dyrt.
Från den mittre anslutningen drar du en kabel till batteriets minuspol. Likriktaren jordar via fästbulten i ramen. Från mittre anslutningen drar du ochså en kabel till zenerdioden, en liten grej med kylflänsar som brukar sitta på undre gaffelkronan. Den ser till att spänningen inte blir så hög att batteriet börjar koka.
Ett tips! Om laddningen pajar är det ofta zenerdioden som säckat. Du kan dock köra en kortare sträcka om du kopplar ur den och har lyset på hela tiden.
Lyset kopplar du som i föregående system. Men, dessutom måste du dra en kabel via en strömbrytare eller tändningslås till tändspolarnas minuspol. Kabeln från brytarna och kondesatorerna ansluts till pluspolen. Du bör ha en säkring (8 amp) mellan batteriet och tändningslåset/strömbrytarna.


Kontakt:
Lawrence Sullivan
Tel: 070-322 86 37

E-post:
kontakt@suservice.se

Öppettider:
Efter överenskommelse

Möjliget till akut jourhjälp!

Innehavaren pensionerad kan dock lämna viss hjälpCopyright © SU-Service | Design av Fredrik E